Լամինացված ԴՎՊ

    Սալիկի չափսերն են՝ 1700x2745,  2800x2070
ԼԴՎՊ կամ փայտաթելքային սալերը կիրառվում են կահույքարտադրության մեջ` տարածքների ու առևտրային սարքավորումների վերջնամշակման, շինարարական ու հարդարման աշխատանքներում:

Լամինատապատ ԴՎՊ-ի դեկորները համապատասխանում են լամինատապատ ու կահույքե սալերի դեկորներին: