Լամինացված փայտաթեփային սալեր (ԴՍՊ)

    Սալիկի չափսերն են՝ 1830x2750 18mm,  2800x2070 18mm
Լամինացված փայտաթեփային սալը (ԼԴՍՊ) հկված փայթաթեփային սալ է, որը ֆիզիկո-քիմիական պրոցեսի օգնությամբ պատված է թղթախեժային թաղանթներով: Լամինացված ԴՍՊ-ի պատրաստումն իրականացվում է ջերմության (140 ° - 210 ° С) և ճնշման ազդեցության ներքո (25 028 ՄՊա). Այս պրոցեսի արդյունքում լամինացված ԴՍՊ-ի սալի վրա դեկորատիվ-պաշտպանիչ շերտը հայտնվում է սալի մակերեսի վրա խեժի տարածման և հետագա պնդացման և ամուր ծածկույթի առաջացման արդյունքում: