Սպունգ

Սպունգ Ռուսական -Չափսերն են՝ 1000x2000, Հաստությունը մինչև 150mm

Փրփրասպունգ(Поролон) - Խտություններն էն՝ 18խ, 20խ, 22խ, 25խ, 30խ, 35խ