Փայտաթելային սալեր (ՄԴՖ)

    Սալիկի չափսերն են՝ 2800x2070 
Ի՞նչ է փայտաթելային սալը (ՄԴՖ): ՄԴՖ-ը սալի տեսակ է, որն ունի համասեռ կառուցվածք և միջին կարծրություն, բաղկացած է մանրաթելերից, որոնք կարող են ստացվել փայտից և այլ բջջանյութերից թերմո-մեխանիկական եղանակով: Երբ մանրաթելերը չորացվում են մինչև խոնավության որոշակի աստիճան, դրանք սոսնձվում են սոսնձով, որն ունի թերմո-ռեակտիվ բնույթ մոտ 9-11% - ով չափով,  և սեղմվում են ...